Nağdsız hesablaşmalar haqqında

“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış müəssisələr və son 12 aylıq dövriyyəsi 200.000 manatdan yuxarı olan müəssisələr təqvim ayı üzrə 30.000 manatdan artıq, ƏDV ödəyicisi olmayan və dövriyyəsi 200.000 manatdan aşağı olan vergi ödəyiciləri isə təqvim ayı ərzində  15.000 manatdan artıq olan məbləğləri nağdsız formada ödəməlidir.Qanunun tələbləri pozulduğu halda vergi ödəyiciləri aşağıdakı maliyyə sanksiyalarına məruz qalır:

Təqvim ili ərzində ilk dəfə baş verərsə - ümumi məbləğin 10 %-i

Təqvim ili ərzində ikinci dəfə baş verərsə - ümumi məbləğin 20 %-i

Təqvim ili ərzində üç və daha çox belə hal baş verərsə - ümumi məbləğin 40 %-i

Get a price offer

Write online!
Typically replies within an hour

Hi there 👋

How can I help you?
16:17
×
Write online!