Konsultasiya üçün zəng
+994 51 230-29-19

Hesabatlara vaxt itirməyin

Hər bir müəssisənin sahibkarlıq subyekti və fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq Dövlət Vergi Xidməti, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi və başqa dövlət orqanlarına təqdim etməli olduğu aylıq, rüblük, illik #hesabat növləri mövcuddur. Bu hesabatların təqdim edilməməsinə və ya bilərəkdən təhrif olunmaqla təqdim edilməsinə görə maliyyə sanksiyaları və cərimələr mövcuddur.
Vergi Məcəlləsi Maddə - 57 Bənd - 57.3:
Bu Məcəllənin 23.1.2-ci və 23.1.2-1-ci maddələrində göstərilən sənədlərin (o cümlədən elektron formatda məlumatların) müəyyən edilmiş müddətlərdə təqdim edilməməsinə və ya bilərəkdən təhrif olunmaqla təqdim edilməsinə, habelə bu Məcəllənin 16.1.4-2-ci maddəsində göstərilən məlumat formasının müəyyən edilmiş müddətdə təqdim edilməməsinə və ya təqdim edilmiş məlumat formasında təhrif olunmuş məlumatların göstərilməsinə, bu Məcəllənin 16.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan halda 
#vergi hesabatı təqdim edilərkən vergi orqanının tələbi ilə #maliyyə hesabatlarının təqdim edilməməsinə, o cümlədən vergi orqanlarının bu Məcəllənin 42.4-cü maddəsinə əsasən edilmiş müraciətinin həmin maddədə göstərilən müddətdə icra edilməməsinə, habelə sənədlərin və ya məlumatların bu Məcəllənin 71.4-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə üzrlü səbəb olmadan saxlanılmamasına görə vergi ödəyicisinə #1000manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Получи ценовое предложение

Пишите онлайн!
Обычно отвечает в течение часа

Привет 👋

Чем мы можем вам помочь?
20:55
×
Пишите онлайн!