Konsultasiya üçün zəng
+994 51 230-29-21

Aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanması

Aylıq - Əlavə dəyər vergisi Bəyannaməsi -ƏDV üzrə hesabat dövrü təqvim ayı sayılır. ƏDV ödəyən vergi ödəyicisi ƏDV-nin bəyannaməsini hər hesabat dövrü üçün, hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq qeydiyyatda olduğu vergi orqanına təqdim etməlidirlər.

Rüblük - Sadələşmiş vergi bəyannaməsi, Ödəmə mənbəyindən vergi bəyannaməsi (ÖMV), Muzdlu və qeyri-muzdlu işlə əlaqədar vahid bəyannamə hər 3 aydan bir verilir və hər rübdən sonrakı ayın 20sinə qədər təqdim edilməlidir.

İllik - Vergi Məcəlləsinin 149.1-ci maddəsində göstərilən şəxslər (sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən qeyri-kommersiya təşkilatları) hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanlarına bəyannamə verirlər.

Получи ценовое предложение

Пишите онлайн!
Обычно отвечает в течение часа

Привет 👋

Чем мы можем вам помочь?
11:55
×
Пишите онлайн!