Startap şəhadətnaməsi və üstünlükləri

Startap şəhadətnaməsi və üstünlükləri
1. “Startap” şəhadətnaməsi gəlir və ya mənfəət əldə etmək məqsədilə istehsal olunan, innovativ təşəbbüsə əsaslanan, rəqabətqabiliyyətli, eləcə də digər startap məhsulu (xidməti) ilə eynilik təşkil etməyən məhsul (xidmət) istehsalı üçün təqdim edilir.
2. “Startap” şəhadətnaməsi almaq üçün mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinə təqdim olunur.
3. “Startap” şəhadətnaməsini alan mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq şəhadətnaməni aldıqları tarixdən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad edilir.
4. “Startap” şəhadətnaməsinin alınmasına dair bizə müraciət edə bilərsiniz.

Get a price offer

Write online!
Typically replies within an hour

Hi there 👋

How can I help you?
16:41
×
Write online!